Zapraszamy:
- firmy,
- instytucje państwowe (urzędy, placówki kulturalne i oświatowe),
- organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, szkoły i uczelnie prywatne)
do współpracy - polegającej na możliwości wykorzystania, zgromadzonych przez Stowarzyszenie LGW 'Partyzant', zasobów materialnych i intelektualnych, w działaniach podejmowanych przez w/w jednostki.

Proponujemy organizację działań promocyjnych, edukacyjnych i kulturalnych.
Mamy możliwość organizacji pokazów i wystaw plenerowych oraz w pomieszczeniach zamkniętych, wydarzeń okolicznościowych - kilkugodzinnych i ekspozycyjnych - długookresowych. Od prostej prezentacji i asysty na motocyklach zabytkowych, po profesjonalnie zorganizowane wystawy i pokazy motocykli, z wykorzystaniem informacji i wiedzy historycznej, kulturowej i technicznej związanej z motocyklami zabytkowymi.

Członkowie Stowarzyszenia posiadają ponad 40 motocykli zabytkowych z okresu od lat 30-tych do 80-tych XX wieku. Motocykli oryginalnych, restaurowanych, sprawnych lub stanowiących jedynie eksponaty. Dysponujemy bogatą literaturą, ikonografią, materiałami fotograficznymi, nagraniami filmowymi i audio, traktującymi o motocyklach zabytkowych, ludziach związanych z historią motoryzacji Polski oraz mówiące o rozwijaniu motocyklowego hobby.
Posiadamy bogato udokumentowaną własną działalność, związaną z animacją lokalnego ruchu weterańskiego w sferze motocykli zabytkowych oraz materiały dokumentujące nasz udział w imprezach tego typu w Polsce.

Zapraszamy do kontaktu z nami i współpracy. Pozostajemy otwarci na wszelkiego typu propozycje, związane z wykorzystaniem naszych bogatych możliwości.


Lubelska Grupa Weterańska "Partyzant"

© LGW Partyzant